Firma realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pt.:

"Rozbudowa przedsiębiorstwa i zmiana procesu wykonywania usług kamieniarskich"

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Projekt został zrealizowany w ramach naboru z 2010 roku

© Copyright 2010 epitafium.com.pl